Chat with us, powered by LiveChat

Webinaari: Etäjohtaminen ja päätöksenteko digitalisuuden avulla

Keskiviikkona, 5.9.2021, klo 9:00

Rekisteröidy

  Haluatko parantaa organisaatiosi tai tiimisi kykyä tehdä päätöksiä ja toteuttaa mitattavaa muutosta? Minkälainen päätöksentekokulttuuri teillä on? Onko dokumentaatioon helppo päästä kiinni? Minkälainen painoarvo osallisuudella ja läpinäkyvyydellä on? Onko sisäinen viestintä selkeää ja pelisäännöt kirkkaana mielessä? Mikä on ambitiotasonne modernin työn ja digitaalisen organisaation asteikolla?

  Fingertip ja Hallituspartnerit yhdistävät voimansa järjestääkseen webinaarin, jossa näihin sekä muihin digitaalisen johtamisen kulmakiviin saadaan vastauksia ja ratkaisuja.

  Kaikki osallistujat saavat jälkikäteen automaattisesti tallenteen webinaarista.

  Agenda 15.9.2021:

  • Tervetuloa
  • Uskallusta, faktaa ja digiä johtamiseen ja päätöksentekoon, Jaakko Pellosniemi
   • Johtamisessa hyödynnetään edelleen varsin vähän työn digitaalisia prosesseja. Jaakko käy läpi pilarit joihin johtamisen kehittämisessä tulisi keskittyä, jotta tuottavuuden, mielekkyyden, kulttuurin kautta saavutetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.
  • Miten onnistuneesti digitalisoida johtamista? – Asiakas case tarinat, Milla Nevanlinna
   • Johtoryhmätyöskentely – digitaaliset päätökset, läpinäkyvät tehtävät ja tehokkaat kokoukset
   • OKR tavoitejohtaminen – työkalu tukemaan uuden menetelmän käyttöönottoa
   • Läpinäkyvyyttä ja näkyvyyttä strategian jalkatukseen
   • Sosiaalinen päätöksenteko – kulttuurinen muutos
  • Johtamisen kehittäminen digitaalisesti Microsoft Teams alustalla. Fingertip Teams demo – Case strateginen johtaminen, Konsta Huuki
  • Yhteenveto

  Puhujat

  Asiantuntijana webinaarissa on Jaakko Pellosniemi, jolla on yli 30 vuoden osaaminen älytyöstä, liiketoiminnasta, digitalisaatiosta, johtamisesta ja organisaatioista. Pellosniemi, Fingertipin perustaja, on sarjayrittäjänä ollut rakentamassa Suomeen uutta teknistä liiketoimintaa keinoäly-ympäristöissä mm. bioteknologiassa, sähköisen kaupankäynnin pioneerina, mobiili tv-markkinassa kuin perinteisemmässä hightech design -markkinassa.

  Toisena asiantuntijana kuulijoita ihastuttaa Fingertipillä alusta asti vaikuttanut Milla Nevanlinna. Milla on digitaalisen päätöksenteon ja johtamisen valmentaja ja on Fingertip Oy:ssä kehittänyt sosiaalisen päätöksenteon konseptia. Millalla on laaja kokemus asiakasorganisaatioiden johtamisen digitalisoinnista. Milla valmentaa ja fasilitoi uusia johtamisen digitaalisia toimintatapoja ja avaa webinaarissa asiakastarinoiden kautta esimerkkejä tavoista kehittää johtamista ja kulttuuria.

  Fingertipin markkinointijohtaja ja asiantuntija Konsta Huuki johtaa Fingertip-demon, jossa pääsette kokemaan käytännössä, mihin Fingertip johtamisessa pystyy. Konstan tausta löytyy tuotantotalouden johtamis- ja organisaatiokehitysopinnoista, minkä lisäksi häntä kiehtovat tuote- ja palvelukehityksen osallistavat prosessit. Vastavalmistuneena uusimmat työelämän ja johtamisen trendit ovat Konstalle tuttuja juttuja.

  Fingertip on johtamisen ja työn digitalisoinnin suomalainen edelläkävijä. Missiomme on auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa sekä tekemään ja toimeenpanemaan parempia päätöksiä. Monipaikkainen, ajasta riippumaton työ ja johtaminen on ketterää, läpinäkyvää, osallistavaa sekä reaaliaikaista.

  Yhdistämme johtamisen ja operatiivisen päätöksenteon, suunnittelun, tekemisen ja tavoitejohtamisen upeaan digitaaliseen kokemukseen. Fingertip on kaikille Microsoft Teamsin käyttäjille loistava työkalu ottaa askeleita läpinäkyvämpään digitaaliseen johtamiseen.

  Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston Pohjois-Suomen jäsen. Työskentelemme pohjoisen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

  Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit on kasvanut valtakunnalliseksi verkostoksi, johon kuuluu tällä hetkellä 11 aktiivista alueyhdistystä.

  Päätöksenteon kehittäminen turvaa yhtiöiden menestyksen nyt ja tulevaisuudessa

  Päätöksenteon haasteet ja kulttuuri nousevat valokeilaan erityisesti kriisitilanteissa. Stabiilissa ympäristössä on aina enemmän aikaa miettiä vaihtoehtoja ja toisaalta mahdollisuus ennakoida ja arvioida seurauksia. Äkillistä reagointia vaativissa tilanteissa samaa luksusta ei ole tarjolla.

  Nopeasti muuttuva maailma muovaa jatkuvasti toimintaympäristöämme, mutta yhtä lailla organisaation liiketoimintatilanne synnyttää erilaisia päätöksentekoympäristöjä. Mitä päätöksiä pitäisi nyt tehdä? Mistä tietää onko päätöksenteon pohjaksi tietoa tarpeeksi ja mihin se perustuu? Vaikuttavatko esimerkiksi ennakkoluulomme pohjaoletuksiin? Turnaround -tilanteessa ei ole varaa virheisiin, kun taas kasvuvaiheessa voidaan – ja pitääkin – ottaa riskejä.

  Onko meillä aikaa ja mahdollisuutta täydelliseen varmuuteen vai jäämmekö silloin katselemaan kilpailijoiden perävaloja. Pitäisikö päätös tehdä, kun on kasassa 80% informaatiosta? Riittävän hyvä tähän hetkeen ja tarpeeksi turvallinen kokeiltavaksi! Jeff Bezos on kertonut päätöstensä perustuvan usein katumuksen minimoimiseen: Katuisinko kymmenien vuosien päästä, jos jättäisin tämän päätöksen tekemättä tai idean kokeilematta? Näin syntyi mm. Amazon.

  “Oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen helpottuu, kun kaikki ovat mukana tekemässä päätöksiä!”

  Miten kehittää organisaatioon kyvykkyyttä vastata yllättäviin haasteisiin? Tapa, jolla haemme ratkaisuja, tulisi kytkeä päätöksenteon prosessiin kiinni. Mennään lähelle ongelmaa, lähelle, asiakasta, lähelle niitä, joihin asia vaikuttaa. Valjastetaan oikeat ihmiset mukaan, löydetään yhdessä ratkaisu, tehdään päätös, mietitään tavoitteet ja huolehditaan toimeenpanosta. Opitaan matkalla parempaa päätöksentekoa, saadaan kokemuksia toimeenpanosta ja ollaan seuraavalla kerralla taitavampia.

  Päätöksenteko on johtamisen ytimessä niin organisaatio-, verkosto-, tiimi- kuin yksilötasolla. Teemme päätöksiä niin omassa yrityksessämme, kuin asiakkaidenkin puolesta. Digiloikkien jälkeen tarvitaan vastuullisuutta, struktuuria ja osallisuutta päätöksentekoon. Työn murros ja siihen sopeutuminen pitäisi olla joka organisaation pöydällä. Monipaikkainen, ajasta riippumaton työ ja johtaminen on ketterää, läpinäkyvää, osallistavaa sekä reaaliaikaista, ja se asettaa päätöksenteolle yhä enemmän painetta.

  Meidän on jatkuvasti haettava tapoja pitää prosessit ja toimintatavat tarpeeksi ketterinä ja toisaalta selkeästi vastuutettuina. Vähäisen vai oikean tiedon varassa kysymys asettuu toiseen valoon, kun päätökset pilkotaan pienemmiksi ja toimitaan ketterämmin koko ajan oppien.

  Päätöksenteko on organisaatioiden toiminnan keskiössä oleva prosessi, jonka osaaminen, koulutus, menetelmät ja työkalut ovat olleet liian komplekseja, jotta niitä olisi osattu systemaattisesti kehittää.

  “Muutoksen kelkassa pysyminen vaatii kokonaisvaltaista ja hajautettua lähestymistä päätöksentekoon organisaatioissa!”

  Digitaalinen johtaminen ja päätöksenteon kehittäminen, kattaen kaiken ongelmien huomaamisesta ratkaisujen löytämiseen – tehokkaaseen toimeenpanon sitoen – tuo kaivattua tuottavuutta ja toisaalta lisää työntekijän osallisuuden ja merkityksen kokemusta. Holistinen lähestyminen päätöksentekoon istuu yhteen mm.  ilmiöpohjaisuuden, kyvykkyysajattelun ja siilojen ylittämisen tarpeiden kanssa.

  Haluatko parantaa organisaatiosi tai tiimisi kykyä tehdä päätöksiä ja toteuttaa mitattavaa muutosta? Minkälainen päätöksentekokulttuuri teillä on? Onko dokumentaatioon helppo päästä kiinni? Minkälainen painoarvo osallisuudella ja läpinäkyvyydellä on? Onko sisäinen viestintä selkeää ja pelisäännöt kirkkaana mielessä? Mikä on ambitiotasonne modernin työn ja digitaalisen organisaation asteikolla?

  Ilmoittaudu mukaan Hallituspartnereiden ja Fingertipin yhteiseen webinaariin 15.9.2021 klo 9.00.

  Artikkeli julkaistu alun perin Hallituspartnerit – Pohjois-Suomen nettisivuilla 24.8.2021.

  Be on top of the latest knowledge.

  Get monthly stories about Social Decision Making and Digital Leadership directly into your email inbox by subscribing to Fingertip Newsletter.


   By submitting, you accept the terms of the Fingertip Privacy Statement