Kuinka Fredman Groupin johto jätti taakseen powerpointit ja excelit ja siirtyi digitaaliseen johtamiseen

“Strategian seuranta ja toteutuminen ei kestä odottaa kokouksia. Tiedon saatavuus ja vaadittavien päätösten tekeminen on oltava mahdollinen ajasta sekä paikasta riippumatta.”

Yllä Fredman Groupin toimitusjohtajan, Clas Fredmanin, ajatuksia tämän päivän nopeatempoisen johtamisen vaatimuksista ja haasteista. Tässä kirjoituksessa kerron asiakastarinasta, jossa oma visioni ja haaveeni siitä, mitä digitaalinen johtaminen voi parhaimmillaan olla, toteutui, koska asiakkaalla sattui olemaan täysin sama visio ja haave. Eli toisin sanoen, kuinka palaset loksahtivat täydellisesti kohdilleen.

Fredman Groupin hallituksella ja johdolla oli kunnianhimoisesti toteutettu strategiasuunnitelma, jossa yrityksen strategisia hankkeita seurattiin moniulotteisen nelikentän avulla. Jokaiselle hallituksen jäsenelle oli nimetty oma vastuualueensa, jonka etenemistä seurattiin hallituksen kokouksissa yhdessä johdon kanssa.

Keskustelut digitaalisen johtamisen mahdollisuuksista saivat hallituksen puheenjohtajan Peter Fredmanin pohtimaan, josko innovatiivisuudestaan tunnettu perheyritys voisi siirtyä digitalisuuteen myös johtamisessaan. Strategian sisältö kun oli viimeisen päälle hiottu, mutta sen seuranta tapahtui erittäin perinteisesti, powerpoint-kalvojen, excelien ja sähköpostiviestittelyn avulla.

Staattisesta strategian seurannasta reaali-aikaiseen pilvipohjaiseen strategia-alustaan

Tuumasta toimeen. Ryhdyimme yhdessä Fredman Groupin toimitusjohtaja Clas Fredmanin kanssa mallintamaan hallituksen strategiakarttaa Fingertipin pilvipohjaiselle alustalle. Homma eteni jouhevasti, sillä hallitus ja johto oli alusta saakka silminnähden innostunut, digitaalisuuden hyödyt olivat helposti havaittavissa ja Fingertip taipui Fredman Groupin strategia-alustaksi ilman konfigurointia tai räätälöintiä. Ylimääräisenä bonuksena, strategiasuunnitelma linkkautuu aina operatiiviseen asiakastyöhän saakka, sillä Fredman Groupilla on Salesforce käytössä ja Fingertip on natiivi Salesforce-sovellus.

Merkittäviä hyötyjä digitaalisesta johtamisesta

“Näemme yhdessä näkymässä miten strategiamme osa-alueet ja niiden toimeenpano edistyy. Fingertip sitoo yhteen suunnittelun ja tekemisen. Nyt strategiamme on oikeasti osa päivittäistä työtämme!”

Keskustelimme Clas Fredmanin kanssa hänen näkemyksistään siitä, mitä hyötyjä digitaalinen johtaminen on tuonut Fredman Groupin hallituksen ja johdon työskentelyyn.

“Työmme strategiamme ympärillä on tehokkaampaa, jatkuvaa ja fokusoidumpaa kuin aikaisemmin. Fingertip sitoo yhteen kaiken olennaisen: strategian, suunnittelun, toimenpiteet, keskustelut sekä päätökset. Nyt strategiamme on oikeasti osa päivittäistä työtämme!” toteaa Clas Fredman. “Nyt näemme yhdessä näkymässä miten strategiamme osa-alueet ja niiden toimeenpano edistyy. Fingertip sitoo yhteen suunnittelun ja tekemisen.”

Fredman Groupin toimitusjohtaja Clas Fredman näkee johtamisen digitalisoimisessa merkittäviä hyötyjä
Photo: Fredman Group

Fredman näkee päätösten digitalisoimisen ja dokumentoimisen tärkeänä ja hyödyllisenä. Kun keskustelu käydään digitaalisella strategia-alustalla, aina kontekstissa, tietyn suunnitelman tai päätöksen sisällä, voidaan milloin tahansa katsoa taaksepäin ja nähdä keskustelu ja pohdinta, joka johti tiettyyn päätökseen. “Tämä mahdollistaa myös virheistä oppimisen”, pohtii Fredman.

Eväät strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon

Organisaation osallistuttaminen strategian läpiviemiseen, niin että kaikilla on koko ajan viimeisin tieto, on avainasemassa strategian onnistuneessa jalkauttamisessa. Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytyksenä taas on se, että hallituksen jäsenet näkevät miten suunnitelmat ja projektit etenevät organisaatiossa.

“Hallituksemme omistaa strategiamme ja seuraa sen toimeenpanoa. Tavoitteenamme oli digitalisoida ylätason johtamisemme ja seurantamme, hallituksen ja johtoryhmän yhteiselle alustalle. Fingertipin monipuolinen käyttöliittymä yllätti meidät positiivisesti. Oivalsimme heti projektin alkuvaiheessa, että meidän kannatti liittää myös tytäryhtiömme johtoryhmät samalle alustalle. He ovat siten automaattisesti strategiamme piirissä ja käyttävät Fingertipiä jokapäiväisessä työssään. Strategian jalkautuminen ja sitouttaminen tapahtuu siten automaattisesti ja asioiden edistyminen näkyy myös hallitukselle. Katsomme kaikki samaa dataa eikä erillistä tiedon siirtoa tai raportointia tarvita,” toteaa Clas Fredman.

Työn mobilisoituminen asettaa uusia vaatimuksia tavalle tehdä päätöksiä

”Asioiden eteneminen on-the-go lisääntyy ja päätöksenteon perusteet on oltava aina saatavissa.”

Koska työn mobilisoituminen ja nopea tahti on jo fakta, tarvitaan mahdollisuus asynkroniseen päätöksentekoon, joka ei ole sidonnainen aikaan ja paikkaan. “Asioiden eteneminen on-the-go yleistyy. Tämä johtaa siihen, että päätöksenteon perusteet on oltava aina saatavilla. Strategian seuranta ja toteutuminen ei kestä odottaa kokouksia”, Fredman toteaa. Aito digitaalisuus mahdollistaa sen, että strategiaa voidaan tarkastella jatkuvasti ja että se elää ja päivittyy toimintaympäristön muuttuessa.

Lopuksi todettakoon, että vuoden alussa innostuin Fingertipistä ja digitaalisesta johtamisesta. Siitä miten hallitukset ja johtoryhmät voisivat digitalisaation avulla työskennellä dynaamisemmin. Kun vastassa oli fiksu ja innovatiivinen porukka, Fredman Groupin johto, saimme yhdessä ihmeitä aikaan!

Fingertip on digitaalisen johtamisen edelläkävijä, pilvipohjainen alusta, jonka ytimessä ovat suunnittelu, päätökset, toimeenpano ja tavoitteet sekä keskeisenä osana kontekstisidonnainen viestintä. Tutustu asiakastarinoihimme ja sovi tapaaminen Fingertip-tiimin kanssa, tai laita minulle viestiä LinkedInissä, mikäli digitaalinen johtaminen resonoi sinulle tai organisaatiollesi!

Fingertip Licenses

 

Please fill in the license order form below to ask for a quote.

 

Yhteydenottolomake

What do I get in the Fingertip Trial?

 

When you take the 30-day free Fingertip Trial, you get a fully equipped Salesforce environment with pre-installed Fingertip. The Trial environment is ready to use immediately when you get the email from Salesforce, typically in 5-10 minutes. No previous Salesforce experience is needed in order to get the most of the Trial!

 

Your Trial environment comes with a sample Decision and Plan which you can explore to get started. The sandbox experience allows you to create Decisions and Plans as much as you like to test out the different features. Go all out! Everything you do in the Trial is 100% private.

 

Fingertip is at it’s best when used with real world challenges. You can add up to 30 users in the Trial environment, anyone with an email can be invited. Your colleagues and business partners can start making decisions, creating plans and setting objectives with you from the start. Try Fingertip together to learn even more ways to use it!

 

Once we have convinced you about Fingertip’s usefulness, you can subscribe to Fingertip and order the amount of licenses you and your team need.

 

We have also created plenty of material and guides to get you started. All material is available in our Help Center. You can also book a meeting by clicking here to have a personal preview on how to use Fingertip.

 

If you want to try Fingertip on your existing Salesforce environment, you should take the trial from AppExchange instead.

 

Note: After 30 days, your Trial environment will be automatically destroyed if you haven’t subscribed. If you don’t make a purchase, everything you build in the Trial environment is permanently lost after the Trial period.

Contact us

Important Notice

 

The situation with COVID-19 is forcing all of us to change our working routines.
Don’t compromise your performance.

 

Fingertip offers a First Aid Kit for companies to speed up their capabilities to work asynchronously from home offices.

 

Read about our First Aid Kit offer here