Chat with us, powered by LiveChat

Tee ICT-hallinnosta laadukkaampaa digitaalisilla päätöksenteolla

Erilaiset tietotekniset ratkaisut ovat hybridityön ytimessä, mutta tarjolla olevia ratkaisuja löytyy markkinoilta valtavasti. Fingertip auttaa ICT-hallintoa tunnistamaan päätöksentekotarpeet, ratkaisuvaihtoehdot ja riskit sekä hyödyntämään asiantuntijoiden osaamista parhaiden valintojen tekemiseen. Se on integroitu suoraan Microsoft Teamsiin, jolloin sen saa käyttöön koko organisaatiolle helposti ja nopeasti. Se auttaa noudattamaan standardikäytäntöjä, kuten ITIL tai COBIT, ylläpitäen päätöksenteon laatua ja läpinäkyvyyttä aina toimeenpanoon asti. Fingertipillä teet liiketoimintasi kannalta parhaat ICT-päätökset ketterästi ja itsevarmasti!

Kokeile Fingertipiä veloituksetta 30 päivän ajan!

Mitä arvoa ICT-hallinto (eng. ICT governance) tuottaa?

ICT-hallinnon tavoitteena on ohjata ICT-hankintoja ja -prosesseja siten, että ne tukevat yrityksen toimintaa mahdollisimman hyvin. Kun ICT-järjestelmät vastaavat paremmin operatiiviseen tarpeeseen, ne tuottavat enemmän arvoa käytössä. Hyvä ICT-hallinto tekee vastuualueet näkyviksi ja auttaa tunnistamaan riskit sekä pienentämään niiden todennäköisyyttä , kun päätökset tehdään järjestelmällisen prosessin avulla. Hyvin toteutettuna ICT-hallinto siis varmistaa ICT-investointien kustannustehokkuuden ja kannattavuuden.

Tehokas ICT-hallinto ottaa kantaa kolmelta osin päätöksiin: mitä päätöksiä tulee tehdä, kenen vastuulla näiden päätösten tekeminen on, sekä miten kyseiset päätökset tehdään ja miten niiden toteutumista valvotaan? Näin ICT-hallinnossa varmistetaan jatkuvan kehittämisen takaisinkytkentä,  mikä tuottaa merkittävää hyötyä pitkällä aikavälillä.

Minkälaisia päätöksiä ICT-hallinto tekee?

ICT-hallintoon liittyvät päätökset voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan:

 1. ICT:n periaatteita koskevat päätökset: Mitä ICT-ratkaisujen käytöllä, hankinnalla ja johtamisella pyritään saamaan aikaan sekä miten niitä tulisi käyttää? Käytännössä vaikkapa päätökset, mihin käyttöön ostetaan valmiita sovelluksia, mihin räätälöityjä ratkaisuja ja mitkä rakennetaan itse.
 2. ICT-arkkitehtuuriin liittyvät päätökset: Miten dataa, ohjelmistoja ja infrastruktuuria tulisi organisoida? Päätetään siis yhteisistä käytännöistä ja määritelmistä, jotta ICT-palvelut varmasti palvelevat tarkoitettua käyttötapaustaan riittävän hyvin. Esimerkiksi kenellä tarvitsee olla lisenssi mihinkin sovelluksiin, miten verkkoliikenne suojataan palomuurein, ja vaikkapa minkälainen liikenne omissa verkkopalvelimissa halutaan kieltää tai estää.
 3. ICT-infrastruktuurin päätökset: Mitkä ICT-palvelut muodostavat organisaation toiminnan selkärangan, eli vaikuttavat merkittävästi päivittäisiin työtehtäviin? Esimerkiksi käytettäviin laitteisiin, operaattorisopimuksiin, sekä palvelinkapasiteettiin liittyvät päätökset kuuluvat tähän kategoriaan.
 4. ICT-investoinnit ja priorisointipäätökset: Kuinka paljon ja mihin ICT-kokonaisuuden kohteisiin tehdään lisäinvestointeja, miten investoinnit käytännössä toteutetaan ja miten ne perustellaan? Tunnistetaan ICT-kehitysprojekteja, joissa arvioidaan niiden kustannuksia, riskejä ja hyötyjä, ja päätetään investoinnin tekemisestä.

ICT-hallinto siis varmistaa, että näihin osa-alueisiin liittyvät päätökset ylipäänsä tehdään, kenen vastuulla niiden tekeminen on sekä missä niiden tekemistä ja toteutusta seurataan. Näin vältetään yleiset sudenkuopat, kuten päättämättömyys, laittomuus, vastuuttomuus sekä heikkolaatuiset päätökset.

Tue ICT-hallintoa digitaalisilla järjestelmillä

Standardoiminen tarkoittaa ICT-hallinnossa sitä, että päätöksenteossa ja kehitysprojekteissa tehdään aina määrämittaiset selvitykset ja varmistetaan toistettavuus. Erilaisten valmiiden järjestelmien ja teknologioiden avulla voidaan parantaa standardointia, ja näin pienentää pitkän aikavälin kuluja IT-tuessa sekä parantaa omien asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Valmiiden toimintamallien hyödyntäminen auttaa myös mittaamaan ICT:n tuloksellisuutta, kasvattamaan palvelun luotettavuutta, lisäämään palveluiden tuottoastetta kuluja karsimalla sekä varmistamaan, että yritys noudattaa lakeja ja toimialastandardeja. Digitaaliset järjestelmät, kuten Fingertip, luovat valmiin pohjan laadukkaiden ICT-päätösten tekemiselle, vastuuttamiselle ja dokumentoimiselle.

Miten Fingertip tukee ICT-hallintoa?

Fingertip on suomalainen, digitaalisen johtamisen alusta, jolla voidaan tehdä tietotekniset päätökset yksinkertaista prosessia hyödyntäen. Fingertip yhdistää Teamsissä työskentelyn ja johtamisen kokemuksen, ja helpottaa käytyjen keskustelujen tuomista käytäntöön päätöksenteossa. Se vähentää tietotyön vaihtokustannuksia ja kasvattaa käyttöastetta, kun siirtymä viestistä päätökseen on tehty mahdollisimman lyhyeksi.

Fingertip tehostaa päätöksentekoa, lisää läpinäkyvyyttä ja johtamista, sekä mahdollistaa asynkronisen, eli ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon organisaatiossa. Prosessien etenemisen seuranta on mahdollista rooleihin perustuvan läpinäkyvyyden kautta. Osallistava päätöksenteko on myös laadukkaampaa ja nopeampaa.

Fingertippiin sisään rakennettu ARI-malli vastaa siitä, että vastuunjako on selkeä.  ARI-mallissa prosessilla tai päätöksellä on omistaja (A = Accountable), joka varmistaa, että tehty päätös dokumentoituu ja toteutetaan. Toteutuksessa mukana ovat vastuulliset (R = Responsible), jotka osallistuvat myös itse päätöslausekkeen hiomiseen ja hyväksyntään. Lisäksi päätöksiin kutsutaan tiedotetut (I = Informed), jotka näkevät päätöksen sisällön ja toteutuksen etenemisen.

Prosessien etenemisen seuranta on mahdollista rooleihin perustuvan läpinäkyvyyden kautta. Fingertip tuottaa dataa ICT-päätösten kokonaisuudesta ja mahdollistaa päätösten toteuttamisvaiheen seurannan tehtävien ja tavoitteiden avulla. Se lyhentää näin ICT-hallinnon projektien läpimenoaikaa sekä kasvattaa niiden onnistumisprosenttia parantaen niiden kannattavuutta entisestään.

Fingertipillä päätösprosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta minkä jälkeen päätöksentekoon kutsutaan mukaan tarpeelliset auktoriteetit sekä asiantuntijat. Yhdessä päättämällä riskien tunnistaminen on helpompaa ja mukaan tuodaan enemmän vaihtoehtoja ja mielipiteitä. Fingertippiin syntyy myös loki aiemmin tehdyistä päätöksistä, jolloin aikaisemmat hyvät päätökset luovat pohjaa myöhemmälle päätöksenteolle.

Ota Fingertip koekäyttöön ilmaiseksi 30 päivän jaksoksi ja koe, miten organisaationne ICT-hallintoon saadaan ryhtiä ja varmuutta.

Kiitos tarjouspyynnöstäsi!

Riennämme nyt laatimaan sinulle tarjousta. Saat sen viimeistään huomenna tai heti kohta viikonlopun jälkeen.

Sillä välin voit tutustua videopankkiimme tai lukea johtamisen taidoista.

Terveisin,
Sanna, JP ja Milla

P.S. Jos tarjousta ei kuulu, tarkista roskapostilaatikkosi. Ellei sieltäkään löydy, kilauta tai chättää rohkeasti meillepäin.

Can I get a quote for the Fingertip for Teams strategy solution with the following specifications:

  *Organization:

  *Organization size:

  *Leadership team size:

  My details:
  *Name:

  *Job Title:

  *Business Email:

  Phone Number:

  We'll do our best to answer within 24 hours.

   

  I would like to receive a quote for a Fingertip for Teams solution for our management team with the following specifications:

   *Organization:

   *Organization size:

   *Leadership team size:

   My details:
   *Name:

   *Job Title:

   *Business Email:

   Phone Number:

   We'll do our best to answer within 24 hours.

    

   Strategy group deployment package

   • Modelling strategic objectives and projects in Teams and Fingertips
   • 3 preparatory working meetings with the strategy team
   • Playbook for strategy implementation

   First year only 9 900 € (norm 19 900 €).

   Saisinko tarjouksen Fingertip for Teams –ratkaisusta strategiaryhmämme käyttöön seuraavin speksein:

    *Organization:

    *Organization size:

    *Leadership team size:

    My details:
    *Name:

    *Job Title:

    *Business Email:

    Phone Number:


     

    Strategiaryhmän käyttöönottopaketti

    • Strategisten tavoitteiden ja hankkeiden mallintaminen Teamsiin ja Fingertipiin
    • 3 valmentavaa johtamisen palvelumuotoilutapaamista strategiaryhmän kanssa
    • Omat strategian jalkautuksen pelisäännöt

    Ensimmäinen vuosi vain 9 900 € (norm. 19 900 €), jos aloitatte Fingertipin käytön 15.4.2023 mennessä.

    Saisinko tarjouksen Fingertip for Teams –ratkaisusta strategiaryhmämme käyttöön seuraavin speksein:

     *Organisaatio:

     *Organisaation koko:

     *Johtoryhmän koko:

     Terveisin:
     *Nimi:

     *Titteli:

     *Työsähköpostiosoite:

     Puhelin:


      

     Strategiaryhmän käyttöönottopaketti

     • Strategisten tavoitteiden ja hankkeiden mallintaminen Teamsiin ja Fingertipiin
     • 3 valmentavaa johtamisen palvelumuotoilutapaamista strategiaryhmän kanssa
     • Omat strategian jalkautuksen pelisäännöt

     Ensimmäinen vuosi Kasvuryhmäläisille vain 9 900 € (norm. 19 900 €), jos aloitatte Fingertipin käytön 15.1.2023 mennessä.

     Saisinko tarjouksen Fingertip for Teams –ratkaisusta strategiaryhmämme käyttöön seuraavin speksein:

      *Organisaatio:

      *Organisaation koko:

      *Johtoryhmän koko:

      Terveisin:
      *Nimi:

      *Titteli:

      *Työsähköpostiosoite:

      Puhelin:


       

      Power Apps and Teams the winning platform for low code enterprise solutions

      Power Platform is the low code platform that enables almost anyone start creating workflows and programs in Microsoft's ecosystem. Gartner recently announced an estimate, that 70% of enterprise software would be built in low code or no code by 2025. Additionally, 97% of the Fortune 500 are utilizing the Power Platform to boost their business processes.

      In this speech, our CEO Jaakko Pellosniemi will dive into the capabilities of low code, and tell the story of how Fingertip took the low code approach with the Power Platform to create an entire product and a business model that can be scaled.

      Come see it live at the Microsoft Corner of Slush, on Thursday the 17th of November at 12:30, and on Friday the 18th of November at 11:30.

      Hybrid era leadership - better way to lead in Microsoft Teams

      The latest Work Trend Index by Microsoft discovered an alarming fact in hybrid and remote work contexts. There's a great disparity in the self-reported productivity of knowledge workers (87% report being productive) and leaders' trust in their emploees' productivity (12% have faith their people are productive). Microsoft has dubbed this phenomenon as the 'Productivity Paranoia'.

      Thus we've seen many companies plead to their employees to return to the office (latest notable being Twitter after Elon Musk takeover). Many of those who have gotten used to the new normal are not caving in, and rather choose to employ themselves elsewhere to be able to enjoy the perks of remote working.

      There's also another way. Fingertip bridges the productivity gap between employees and leaders with a transparent, accountable, collaborative and documented platform that integrates to Teams. Our CEO Jaakko Pellosniemi will digest the productivity paranoia and the way Fingertip solves it while catering to the needs of each stakeholder in the equation.

      Come see it live at the Microsoft Corner of Slush, on Thursday the 17th of November at 15:00, and on Friday the 18th of November at 15:30.

      Saisinko tarjouksen Fingertip for Teams –ratkaisusta strategiaryhmämme käyttöön seuraavin speksein:

       *Organisaatio:

       *Organisaation koko:

       *Strategiaryhmän koko:

       Terveisin:
       *Nimi:

       *Titteli:

       *Työsähköpostiosoite:

       Puhelin:

       Lähettämällä viestin, hyväksyt Fingertipin tietosuojalausekkeen (ENG) ehdot.
       Vastaamme kaikkiin pyyntöihin 24 tunnin sisällä.


        

       Saisinko tarjouksen Fingertip for Teams –ratkaisusta johtoryhmämme käyttöön seuraavin speksein:

        *Organisaatio:

        *Organisaation koko:

        *Johtoryhmän koko:

        Terveisin:
        *Nimi:

        *Titteli:

        *Työsähköpostiosoite:

        Puhelin:

        Lähettämällä viestin, hyväksyt Fingertipin tietosuojalausekkeen (ENG) ehdot.
        Vastaamme kaikkiin pyyntöihin 24 tunnin sisällä.


         

        Leave us a message

        We will answer you as soon as we can!

         By submitting, you accept the terms of the Fingertip Privacy Statement

          

         Be on top of the latest knowledge.

         Get monthly stories about Social Decision Making and Digital Leadership directly into your email inbox by subscribing to Fingertip Newsletter.


          By submitting, you accept the terms of the Fingertip Privacy Statement